• (0263) 3 945 999
  • 103 - 105 Phan Đình Phùng, Phường 1, Đà Lạt

Accommodation Style 2 – 1 Columns

Phòng đơn

Phòng đơnFrom 490,000 đ

Phòng đơn có view

Phòng đơn có viewFrom 590,000 đ

Phòng đôi

Phòng đôiFrom 790,000 đ

Phòng đôi có view

Phòng đôi có viewFrom 890,000 đ

Recent Posts

Categories

  • Không có chuyên mục