• (0263) 3 945 999
  • 103 - 105 Phan Đình Phùng, Phường 1, Đà Lạt

Accommodation Style 2 – 5 Columns

Phòng đơn

Phòng đơnFrom 490,000 đ

Phòng đơn có view

Phòng đơn có viewFrom 590,000 đ

Phòng đôi

Phòng đôiFrom 790,000 đ

Phòng đôi có view

Phòng đôi có viewFrom 890,000 đ

Phòng 3 giường

Phòng 3 giườngFrom 1,190,000 đ

Phòng 4 giường

Phòng 4 giườngFrom 1,590,000 đ