• (0263) 3 945 999
  • 103 - 105 Phan Đình Phùng, Phường 1, Đà Lạt

Accommodation Style 2 – 3 Columns

Phòng đơn

Phòng đơnFrom 350,000 đ

Phòng đơn có view

Phòng đơn có viewFrom 420,000 đ

Phòng đôi

Phòng đôiFrom 550,000 đ

Phòng đôi có view

Phòng đôi có viewFrom 650,000 đ

Phòng 3 giường

Phòng 3 giườngFrom 950,000 đ

Phòng 4 giường

Phòng 4 giườngFrom 1,150,000 đ